K 系列

IW-45K

這是特別為中小型工廠設計的全新機種,它的機型小、功能多、出力大、作業性高、安全又精確,其標準附件多,特別功能之附件也很齊全,是鐵工業界不可或缺的好幫手。中板為上下垂直作動,以提高沖孔、剪切、剪角、折曲工作之品質。它另外可以選購油壓壓板,優力膠剝料器、電動定尺等特配件,配合它快速的作動能力,可大大的提升工作效率與品質。並具有吸引人的價格,很值得採用。

  • 油壓平板壓板 (IW-45K/IW-60B為選購項目)

  • * 單V平板折曲

  • * 優力膠剝料

  • * 多V平板折曲*

  • * 槽鐵剪切


機型 IW-45K IW-60K IW-60B IW-85KD
沖孔        
最大出力 45 Ton 60 Ton 60 Ton 85 Ton
最大沖孔能力 ø22 x 15 ø22 x 20 ø22 x 20 ø27 x 22
(直徑×厚度) ø40 x 8 ø40 x 11 ø40 x 11 ø50 x 12
喉深 165 200 200 410
槽鐵緣部沖孔(高) - - - 180
最大行程 30 40 40 100
沖程次數/分(15mm行程) 37 34 34 38
工作台高度(至下鏌面) 1050 1050 1050 1050
角鐵之剪切        
最大出力 45 Ton 60 Ton 60 Ton 110 Ton
最大行程 - - - 50
90°剪切之能力 75 x 75 x 6 100 x 100 x 8 100 x 100 x 8 130 x 130 x 12
工作台面高度 1000 1070 1070 1040
平板之剪切        
平板剪切能力 300 x 10 350 x 15 350 x 15 406 x 17
刀板長度 310 360 360 410
工作台面高度 800 805 805 726
棒材之剪切        
圓棒剪切 ø30 ø40 ø40 ø45
方棒剪切 25 x 25 38 x 38 38 x 38 45 x 45
槽鐵剪切 76* 102* 102* 152*
I型鋼剪切 76* 102* 102* 152*
剪角作業        
方形剪角尺寸(W×D×T) 50.8 x 90 x 7 50.8 x 90 x 8 - 63.5 x 90 x 12
V形剪角(邊×邊×厚) 90 x 90 x 8* 90 x 90 x 8* - 105 x 105 x 12*
槽鐵剪角 - - - 180~200
工作台面高度 1050 1050 - 1050

* : 選購項目

註: 本規格表以引張強度45kg/mm² 之材料為計算標準。 為精益求精,設計規格隨時有可能改變,無法一一連絡,敬請見諒。


大V形剪角 -- - - 145 x 145 x 10*
單V平板折曲(長×厚) 160 x 8* 160 x 8* 160 x 8* 250 x 15*
多V平板折曲(長×厚) 250 x 4* 250 x 6* 300 x 6 500 x 5*
角鋼折曲 65 x 8* 65 x 8* 65 x 8* 102 x 8*
管件對接剪切 ø60* ø60* ø60* ø100*

* : 選購項目

註: 本規格表以引張強度45kg/mm² 之材料為計算標準。 為精益求精,設計規格隨時有可能改變,無法一一連絡,敬請見諒。


機型 IW-45K IW-60K IW-60B IW-85KD
電動馬達(HP) 5 HP 7.5 HP 7.5 HP 10 HP
淨重(約) 840 kg 1180 kg 1285 kg 2750 kg
毛重(約) 940 kg 1320 kg 1435 kg 2900 kg
機器尺寸(約) 長×寬×高 1050 x 760 x 1490 1180 x 760 x 1630 1380 x 760 x 1630 1795 x 1020 x 1865
裝箱尺寸(約) 長×寬×高 1320 x 920 x 1770 1450 x 920 x 1910 1700 x 890 x 1940 2150 x 1180 x 2170